Esimerkki 2 oppimistehtävästä

1. a. Tee mittaus jollekin toiselle. 1. b. Anna mitattavallesi palaute ja asettakaa 1-3 hyvinvointia tukevaa tavoitetta. Kirjaa ylös keskeiset johtopäätökset tuloksista. Ohjeet ja tukea tehtävän tekemiseen: Näin teet Hyvinvointianalyysi-mittaukset […]