Osio 3: Sovella

 Tähän väliin voisi tulla Oppitunnin tehtävät. Kirjoita huomioita kuulemistasi palautekeskusteluista, mitä opit? mitä jäit vielä miettimään tai mistä haluaisit saada lisää tietoa?