Att utföra mätningen

Detta avsnitt innehåller information om följande

 • Vad bör tas i beaktande innan mätningarna
 • Hur utvärderingsprojektet utförs
 • Vem kan med fördel och vem bör inte delta i mätningen

Specialistens egna Livsstilsanalys

 • Innan man börjar utföra Livsstilsanalysmätningar för kunder rekommenderas det alltid att specialisten (en professionell användare) gör en mätning på sig själv. Instruktioner: Professionella användarens egna mätning
 • Specialisten har sin egna profil på servern, där han/hon kan utföra sina egna mätningar gratis.
 • Obs! Om specialisten skapar en rapport åt en annan specialist faktureras en mätning.

Att planera ett nytt projekt

Innan mätningarna utförs är det bra att ta i beaktande samt planera följande aspekter:

När kommer mätningarna att utföras?
Vanligen är mätningsperioden 3 dagar, omfattande 2 arbetsdagar och en ledig dag (t.ex. To-Sö eller Sö-Ons), men du kan komma överens med deltagaren vilka tre dagar som passar bäst.

Vilket mätinstrument används för att utföra mätningarna?
Firstbeat Bodyguard 2 har utvecklats för att stödja användningen av Firstbeat analysprogrammen. Se Bodyguard 2 instruktionsvideon här.

Hur levereras mätinstrumentet åt kunderna? Bör ett informationsmöte organiseras åt gruppen?
I grupprojekten är ett informationsmöte ett effektivt sätt att dela ut mätinstrumenten och gå igenom tidsschemat. Vid individuella mätningar kan mätinstrumentet postas åt kunden eller också kan kunden hämta det av återförsäljaren.

När och hur skall kunden returnera mätinstrumentet?
Mätinstrumenten måste returneras åt återförsäljaren i god tid innan feedbacksamtalet; vid grupprojekt minst en vecka på förhand. Kunden kan returnera mätinstrumentet antingen personligen eller i ett färdigt frankerat  returkuvert.

När organiseras feedbacksamtalet och hålls det i grupp eller individuellt?
Individuella feedbacksamtal rekommenderas om det enbart handlar om några enstaka kunder. Om det däremot finns flera deltagare sparar ett gruppfeedbackmöte både tid och pengar och  möjliggör både diskussion med hela gruppen samt att kunna dela med sig av sina erfarenheter.

Hurudana uppföljningsmätningar rekommenderas för dem med väldigt svaga eller oregelbundna resultat?
Utgående från resultaten kan kunden hänvisas till en stresshanteringskurs, viktkontrollprogram eller motionsgrupp, eller att besöka företagshälsovården för en hälsokontroll.

OBS! Mätningen rekommenderas inte för individer med pacemaker, som genomgått hjärttransplantation, har svåra hjärtsjukdomar, kronisk förmaksflimmer eller –fludder eller en okontrollerad sköldkörtelsdysfunktion. Vid feber är det bäst att skjuta upp mätningen med några dagar.

 

Att utföra mätningen på en kund

Lär dig hur du utför Livsstilsanalysen på dina kunder och bekanta dig med modellen du väljer. Vi kommer att presentera två alternativ för hur du kan erbjuda Livsstilsanalysen åt dina kunder. Båda alternativen fungerar både för individer samt grupprojekt.

Instruktioner:

Specialistens uppgifter innan mätningen

 • Samla deltagarnas namn och e-postaddresser (och, vid behov, leveransadresser för mätinstrumenten).
 • Skapa en grupp i Analysis Server (grupprojekt) samt profiler för alla deltagare.
 • Ladda och förbered mätinstrumenten.
 • Lägg mätinstrumentet, tillräckligt med elektroder (vanligen 8st. för en tredagarsmätning) samt följebrevet (deltagarens instruktioner) i en Bodyguard-ask eller i ett kuvert försett med kundens namn.
 • Leverera mätinstrumenten åt dina kunder antingen per post eller vid informationstillfället.
 • Om du håller ett informationstillfälle kan du använda dig av vår video Introduktion till Livsstilsanalysen och riktlinjer för att komma igång samt Informationsmöte (ppt).

Kundens uppgifter under mätningens lopp

 • Kunden påbörjar mätningen enligt det överenskomna tidsschemat, på morgonen direkt hen vaknat, och fyller i den nödvändiga informationen via länken som skickats per e-post.
 • Mätinstrumentet är inte vattentätt, utan måste avlägsnas innan dusch, bad och bastu.
 • Kunden avslutar mätningen (vanligen efter 3 dagar) på morgonen efter att hen vaknat och returnerar mätinstrumentet innan överenskommet datum till återförsäljaren. Se videon Riktlinjer för att komma igång.
 • Efter mätningen får kunden en personlig rapport samt feedback av en specialist.

Specialistens uppgifter efter mätningen

 • Bekräfta att mätinstrumenten returnerats i tid och, vid behov, påminna kunderna om att returnera dem omgående.
 • Analysera datan och skapa rapporterna.
 • Kontakta kunden bestämma om en ny mätning skall göras, ifall att mätningen av någon orsak har misslyckats.
 • Ge feedback och komma överens om eventuella följande steg.

Tilläggsmaterial:

Analysering av datan

Lär mera i Användarmanualen för en ny Livsstilsanalys eller Användarmanualen för en gammal Livsstilsanalys.