Firstbeats livsstilsanalysutbildning – Egna mätinstrument

Lektioner: 6
Kursens omfattning: Rekommendation: 2-4 veckor; Kursen stängs efter 3 månader.
Språk: På Svenska