Firstbeats Livsstilsanalysutbildning – Center (NEW)

Den här kursen ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna erbjuda Firstbeats livsstilsanalys.

Lektioner: 24
Språk: På Svenska

När kursen är slutförd kan du:

  • utföra livsstilsanalysmätningar åt dina kunder
  • tolka livsstilsanalysrapporter
  • ge feedback och diskutera rekommenderade åtgärder för kunden.

OBS! Vi har förnyat kursen. Vänligen meddela oss om du stöter på problem eller andra svårigheter!