Firstbeats Livsstilsanalysutbildning - Egna mätinstrument (NEW)

Feedbackenkät

Vi hoppas att du vill ge oss feedback om utbildningen! Det tar ca. 3 minuter att besvara dessa 9 frågor. Du kan hitta enkäten här.