Firstbeats livsstilsanalysutbildning – Egna mätinstrument

Föreläsning 1: Gör en tredagars Livsstilsanalys på dig själv

Steg 1: Gör en tredagars Livsstilsanalys på dig själv Du har fått ett eget Bodyguard 2 –mätinstrument som en del av utbildningen. Med mätinstrumentet kan du när som helst göra […]