Firstbeats livsstilsanalysutbildning – Egna mätinstrument

Föreläsning 2: Bekanta dig med Livsstilsanalysens fysiologiska bakgrund

Steg 1: Introduktion till människans fysiologi Till en början har vi sammanställt baskunskap om människans fysiologi. Såvida du inte behöver en igenomgång av detta, kan du direkt gå vidare till […]