Firstbeats livsstilsanalysutbildning – Center

Föreläsning 4: Utför en Livsstilsanalys åt två personer med hjälp av Center-tjänsten

Steg 1: Bekanta dig med Center-tjänsten samt med metoden för att utföra en Livsstilsanalys åt din kund Firstbeat Center är Firstbeats logistikcentral. Via Center-tjänsten levereras mätinstrumenten åt kunder som deltar […]