Firstbeats livsstilsanalysutbildning – Center

Föreläsning 5: Optimera din verksamhet med Livsstilsprojektet

Steg 1: Gruppanalyser Tänk dig en situation där en grupp individer är intresserade av Livsstilsanalysen. Hur går man till väga? Livsstilsprojektet är ett utmärkt sätt att motivera deltagare till livsstilsförändringar, […]