Firstbeats livsstilsanalysutbildning – Egna mätinstrument

Föreläsning 4. Utför en Livsstilsanalys åt två personer

Steg 1: Utför en Livsstilsanalys åt två personer, analysera resultaten samt ge feedback Utför en Livstilsanalys på två bekanta personer, gärna i olika åldrar, med Bodyguard 2 – mätapparaten enligt […]