Livsstilsanalys Center i praktiken

E-postinbjudan

Kundens mätning startas i Livsstilsanalysen genom att en e-postinbjudan skickas till kunden. Du kan själv välja utskickningsdatumet samt giltighetstiden för inbjudan. Giltighetstiden anger hur länge kunden har tid på sig att beställa mätinstrumentet.

Se hur e-postinbjudan ser ut och bekanta dig med beställningssidan som kunderna styrs till.

Beställning med Presentkort

Ett presentkort är ett behändigt sätt för kunden att påbörja sin mätning. Korten beställs alltid av Firstbeat och är avgiftsbelagda för återförsäljaren

Exempel på användning av presentkorten:

  • Starta mätningsprojektet genom att dela ut presentkorten åt gruppen under det inledande informationsmötet
  • Erbjud en mätning till din kund vid ett möte eller på din mottagning
  • Utnyttja kortet då du säljer Livsstilsanayser åt dina kunder via kundtjänst.
  • Sälj som presentkort eller ge i present till nyckelkunder.

Bekanta dig med Presentkortet eller läs mer om hur de kan användas.

Beställning å kundens vägnar

Återförsäljaren kan också göra en Center-beställning direkt å sina kunders vägnar antingen åt enstaka kunder eller åt hela grupper. På webbsidan order.firstbeat.com/professional finns ett formulär för detta ändamål, och beställningen kan där göras endast med Livsstilsanalysens inloggningsinformation.Webbsidan kan även nås direkt från Livsstilsanalysprogrammets knapp Beställningsblankett för Center. Återförsäljaren kan välja beställningens leveransadress samt vid behov tidsinställa leveransdatumet till en senare tidpunkt.

Utnyttja detta alternativ t.ex.

  • i kundprojekt där du håller ett inledande informationsmöte. Beställ gruppens mätinstrument åt dig själv och dela ut dem åt deltagarna.
  • då du vill minimera kundens jobb eller om kunden är förhindrad att själv utföra beställningen
  • om du har mätningsdeltagarens namn, e-postaddress och leveransaddress

Påminnelse om oreturnerade mätinstrument

Returnering av de mätinstrument som skickats via Firstbeat Center följs upp. Vårt system skickar vid behov en påminnelse  åt kunden antingen om att starta mätningen eller att returnera mätinstrumentet.

Kolla när och åt vem påminnelser skickas.

Hur kan jag utnyttja min webshop?

Livsstilsanalysen kan även säljas direkt ur din webbshop så att kundens beställning styrs direkt till Firstbeat Center samt kundens profil direkt till Livsstilsanalysprogrammet genast efter transaktionen.
Kontakta info@firstbeat.com och uttryck din villighet att samarbeta så berättar vi mera.

Marknadsföringsmaterial

Behöver du bilder eller broschyrer till din webbsida för att stödja produktbeskrivningen eller försäljningen av Livsstilsanalysen? Eller kanske en färdig presentationsvideo om mätnigen som du kan bädda in på din webbsida? Vi erbjuder dig elektroniskt marknadsföringsmaterial som du lätt kan ladda ned och utnyttja. Bekanta dig med vårt utbud och välj de bästa för din egen användning från Materialbanken.

Behöver du broschyrer, flyers, affischer eller annan fysisk synlighet till dina utrymmen? Bekanta dig med vårt utbud och beställ de marknadsföringsmaterial som bäst passar dig med beställningsblanketten för material- och tillbehör. Samma blankett kan även användas vid beställning av elektroder och andra mätningstillbehör.

Problemsituationer

Vid behov kan du söka en lösning på ditt problem i Hur agerar man i problemsituationer –dokumentet eller kontakta vår produktsupport (tel. +358 8 415 415 41).