Livsstilsanalys Center

Spara tid genom att utnyttja Firstbeat Center.
Genomför även stora grupper snabbt utan mätinstrumentinvesteringar eller hantering av instrumenten.

Firstbeat Center är Firstbeats logistikcentral som är specialicerad på att leverera mätinstrument åt kunder som deltar i Livsstilsanalysen samt ladda ned pulsfrekvensdata från mottagna mätinstrument. Centret har skapats för att effektivisera och underlätta utförandet av mätningar för återförsäljarna.

Beställ mätningarna behändigt åt din kund

Livsstilsanalysen kan beställas åt dina kunder på två olika sätt. Du väljer det alternativet som passar situationen bäst. Centret tar emot beställningen och skickar mätinstrumenten till den address som kunden meddelat. Kunden utför mätningen och returnerar mätinstrumentet i ett färdigt frankerat svarskuvert till Centret. Mätdatan laddas ned upp Centret och specialisten blir genast informerad då datan är tillgänglig i Livsstilsanalys-programmet.  Du behöver endast skapa en rapport åt din kund och ge feedback på resultaten.

Firstbeat Centers leveransområde täcker Finland och Sverige. Vid behov kan du fråga oss om leverans till USA samt andra Europeiska länder.

chart_SWE

Hur utförs mätningarna?

Livsstilsanalysen kan beställas åt dina kunder på två olika sätt. Välj det alternativet som passar situationen bäst.

Slutkunden beställer själv

E-postinbjudan →

Effektivisera kommunikationen åt kunderna

Hur kan jag utnyttja min webshop?
Det är även möjligt att sälja Livsstilsanalyser direkt ur din webshop. Läs mera →

Marknadsföringsmaterial
Firstbeat erbjuder mångsidigt, färdigt material för att stödja försäljning och marknadsföring. Läs mera →

 

 

markkinointimateriaalit

hva-raportti-3-fi_crop

Vanliga frågor och svar

Påminnelser om icke-returnerade mätinstrument
Returneringen av de mätinstrument som Firstbeat Center skickat samt påbörjande av mätningar följs upp. Läs mera →

Problemsituationer
Vid behov kan du söka lösningar till dina problem via oss. Läs mera →

Kontakta oss