Koulutusten ja klinikoiden tallenteet


Firstbeat Life -kumppaniklinikka 27.9.2023
Aktivoi ja innosta loppukäyttäjiä
Satu Tuominen Firstbeat
Jaakko Kotisaari, Firstbeat


Firstbeat Life -kumppaniklinikka 24.8.2023
Näin hyödynnät Firstbeat Life Admin -järjestelmää
Nina Hakkarainen, Firstbeat
Eetu Tuovinen, Firstbeat

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 16.5.2023
Työn fyysisen kuormituksen raportti
Satu Tuominen, Firstbeat
Jaakko Kotisaari, Firstbeat

Uusi työn fyysisen kuormituksen raportti auttaa tunnistamaan kuinka fyysisesti kuormittavia työpäivät ovat. Raportti osoittaa mm. keskimääräisen ja maksimaalisen työtehon työpäivän ajalta, mahdollisen riskirajojen ylittymisen sekä auttaa arvioimaan yksittäisten työvaiheiden kuormittavuutta.

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 29.3.2023 Ryhmäraportointi uudistuu
Satu Tuominen, Firstbeat
Jaakko Kotisaari, Firstbeat

– Tunnista terveyttä ja suorituskykyä heikentävät hyvinvoinnin osa-alueet ryhmätasolla.
– Kohdenna hyvinvointia tukevat toimet ryhmäkohtaisesti.
– Tee parempia, dataan pohjautuvia päätöksiä välttääksesi terveysriskit.

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 13.12.2022
Lääkitysten ja sairauksien huomiointi Firstbeat Life -mittauksissa ja tulosten tulkinnassa

Tiina Hoffman, Firstbeat
Jaakko Kotisaari, Firstbeat

Keskustelemme tiettyjen sairauksien ja lääkitysten mahdollisesta vaikutuksesta sykkeeseen, sykevälivaihteluun ja autonomisen hermoston toimintaan ja pohdimme miten tämä on syytä huomoida asiakkaan tuloksen tarkoituksenmukaisessa tulkinnassa.

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 1.11.2022
Firstbeat Life -palvelun paketointi

Juho Tuppurainen, Firstbeat

-Kuinka paketoida Firstbeat life osaksi palveluitasi?
-Kuinka tuottaa asiakkaalle arvoa fysiologisen mittausdatan avulla?

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 7.10.2022
Harjoitusvaikutus ja kuntotaso Firstbeat Lifessa

Jaakko Kotisaari, Firstbeat

Tällä kumppaniklinikalla esittelemme harjoitusvaikutus -ominaisuuden ja annamme vinkkejä kuntotason hyödyntämiseen asiakastyössä.

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 6.9.2022
Firstbeat Life tulosten pääkohdat ja keskustelua erilaisista tuloksista
Jaakko Kotisaari, Firstbeat

-Kuinka tulkitset asiakkaasi Firstbeat Life -tuloksia kokonaisvaltaisesti ja opit katsomaan myös tuloksen taakse?
-Miten voit hyödyntää huomautuksia heikosta palautumisesta ja muita Firstbeat Life -ominaisuuksia?

Tämän klinikan myötä saat vinkkejä erilaisten tulosten tulkintaan käytännön esimerkkien kautta ja opit hyödyntämään Firstbeat Lifen eri ominaisuuksia. Noin 20 minuutin esityksen jälkeen käytämme loppuajan osallistujien kysymyksiin vastaamiseksi.

Firstbeat Life -kumppaniklinikka 4.10.2022 Harjoitusvaikutus ja kuntotaso Firstbeat Lifessa
Jaakko Kotisaari, Firstbeat

-Mistä harjoitusvaikutus ja kuntotaso kertovat osana Firstbeat Life tulosta?
-Kuinka kuntotasokävely toteutetaan luotettavan tuloksen saamiseksi?
-Mitä hyötyjä kuntotason seurannasta on?

Esittelemme klinikalla harjoitusvaikutus -ominaisuuden ja annamme vinkkejä kuntotason hyödyntämiseen asiakastyössä. Noin 20 minuutin esityksen jälkeen käytämme loppuajan osallistujien kysymyksiin vastaamiseksi.